Helvetinkolu, Hell's gorge

Helvetinkolu, Hell's gorge

Helvetinkolu (hell's gorge) is very beautiful natural area with its walking paths, lakes and mountains and situated away from all of the bigger cities in central Finland. Especially in the summer time the place is very deep forest centric and when going in there, the natural view is breathtakingly beautiful and wild, you can almost imagine being a part of something ancient like Kalevala storytales.

Hell's gorge is located in the municipality of Häme, Pirkanmaa Ruovesi area, ie. Jyväskylä is a trip to Helvetinkolu 125 km. The area is characterized by deep canyons, gorges cut smaller cracks and rugged lake and forest views. Such gorges were inspired rock cracked a couple of hundred million years ago, when the area was Great Gorge lines Helvetinjärvi, Kovero and Luomajärvi creation. These lakes, cliffs extend underwater to a depth of tens of meters. Steep gorges cut smaller fissures, the most famous is Helvetinkolu. It is more than two meters wide and about 40 meters long gorge. Bottom of the gorge you can walk and watch the vertical walls of the growing lichens and rock plants such as Polypodium vulgare, pahtanurmikka, tervakko and raunioinen. Top Kankimäki the territory of the parking lot on foot flat on the sand and paved the way for the trail and boardwalks along. This route is called Hell to the east and along the length of two kilometers. Near Helvetinkolu Great Helvetinjärvi the beach is a day room where you can eat your own his lunch and a coffee. The beach also has a jetty, so bathing is possible.

Helvetinkolu on hyvin kaunis luonnonalue kävelypolkuineen, järvineen ja kallioineen ja sijaitsee keski-Suomessa kaukana kaikista isommista kaupungeista. Etenkin kesä-aikaan paikka on hyvin eräämaahenkinen ja perille päästäessä luonnonnäkymä on henkeäsalpaavan kaunis ja jylhä, voit lähes kuvitella olevasi mukana jossain Kalevalan muinaispaikoilla.

Helvetinkoulu sijaitsee Hämeessä Ruoveden kunnan alueella eli Pirkanmaalla. Jyväskylästä on matkaa Helvetinkolulle 125 km. Alueelle on tyypillistä syvät rotkolaaksot, rotkoja leikkaavat pienemmät halkeamat sekä jylhät järvi-ja metsämaisemat. Tällaiset rotkomuodostelmat saivat alkunsa kallioperän halkeillessa parisataa miljoonaa vuotta sitten, jolloin alueelle syntyi rotkolinjoja Ison Helvetinjärven, Koveron ja Luomajärven kohdalle. Näiden järvien kalliojyrkänteet ulottuvat veden alle kymmenien metrien syvyyteen. Jyrkkiä rotkoja leikkaavat pienemmät halkeamat, joista tunnetuin on Helvetinkolu. Se on yli kaksi metriä leveä ja noin 40 metriä pitkä rotkolaakso. Rotkon pohjalla voi kävellä ja katsella pystysuorilla seinämillä kasvavia jäkäliä ja kalliokasveja kuten kallioimarretta, pahtanurmikkaa, tervakkoja ja raunioisia. Parhaiten alueelle pääsee Kankimäen parkkipaikalta kävellen tasaista ja hiekalla pohjustettua polkua ja pitkospuita pitkin. Tämä reitti on nimeltään Helvetistä itään ja matkan pituus on pari kilometriä. Lähellä Helvetinkolua Ison Helvetinjärven rannalla on päivätupa, jossa voi syödä omia eväitään ja kahvitella. Rannassa on myös laituri, joten uiminen on mahdollista.


Details

Country
State
City Ruovesi

COMMENTS

No Comments yet.